Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării – partener Bio Danubius

Odată cu declararea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (1990) a fost înfiinţată şi instituţia pentru administrarea patrimoniului natural din domeniul public de interes naţional al Rezervaţiei, precum şi pentru refacerea şi protecţia unităţilor fizico-geografice de pe teritoriul RBDD – Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD).

Administrarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării este un proces complex şi se deosebeşte de administrarea publică ce se exercită în unităţile administrative din perimetrul rezervaţiei cu care conlucrează. Pe teritoriul rezervaţiei se disting terenuri aparţinând domeniului public de interes naţional, terenuri aparţinând domeniului public de interes judeţean, şi local, precum şi terenuri aparţinând domeniului privat. Acestea sunt incluse în cele 8 unităţi administrative din rezervaţie, 7 comune şi un oraş (Sulina). 

La nivelul unităţilor administrative locale, comune şi oraşe se exercită autoritatea consiliilor locale care sunt organe alese. Acestea au iniţiativa în tot ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitând autoritatea în limitele administrativ-teritoriale stabilite. Consiliile locale au atribuţia de a administra domeniul public şi privat al comunei sau oraşului (domeniul local). Dintre atribuţiile consiliilor locale cele mai apropiate de scopul administrării ecologice sunt cele referitoare la aprobarea şi asigurarea realizării programelor de organizare şi dezvoltare urbanistică a localităţilor, de amenajare a teritoriului, cu respectarea tradiţiei locale, de realizare a lucrărilor publice, de creeare a condiţiilor necesare petrecerii timpului liber al localnicilor, desfăşurării activităţilor ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi agrement precum şi de acţionare pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător. 

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării este responsabilă pentru administrarea terenurilor din domeniul public de interes naţional având şi atribuţiile autorităţii de protecţia mediului.