Bio Danubius se preocupă de crearea și promovarea standardului agriculturii ecologice și protejarea Biosferei Deltei Dunării și a zonei înconjurătoare adresându-se următoarelor probleme legate de sustenabilitatea mediului sesizate de cluster:

 • Eutroficarea: datorită excesului de elemente organice (în majoritate compuși N + P) din apă și sol;
 • Emisiile în sol, apă și aer, multe tipuri de la gunoi de grajd pe lângă pesticide, substanțe chimice etc. ;
 • Contaminări: metale grele, pesticide, alte substanțe dăunătoare, de asemenea, deșeuri de diferite tipuri;
 • Eroziunea: în mare parte generate de activitățile umane, cum ar fi baraje în amonte, lărgirea și aprofundarea canalelor Delta pentru navigare, lipsa de acoperire a solului și rotația necorespunzătoare a culturilor etc.;
 • Deșeuri: diferite tipuri și cauze, gestionarea insuficientă a deșeurilor;
 • Gestionarea apei: management insuficient;
 • Pierderea bio-diversității: dispariția speciilor locale, apariția și înmulțirea;
 • Specii invazive (în special pești);
 • Încălzirea globală.

Amenințările de dezvoltare socială avute în vedere de Bio Danubius sunt:

 • Depopulare, foarte puternică în zonă;
 • Infrastructură slabă: lipsa apei curente, a canalizării, a drumurilor, sistemelor de irigații;
 • Depopulare rurală: lipsa tinerilor dispuși/capabili să dezvolte agricultura sau acvacultura intr-un mod durabil. Lipsa ofertelor de muncă, posibilitatea de a începe activitățile agricole;
 • Conversia prea lentă a producătorilor în agricultură organică și acvacultură;
 • Lipsa de sprijin acordat micilor proprietari, lipsa de sprijin financiar (traininguri etc.), pentru a facilita accesul la agricultură și dezvoltare;
 • Sprijin pentru micii participanți: trebuie stimulat dialogul între părțile interesate.

Soluțiile pe care clusterul le analizează: Protecția zonelor cu valoare ridicată de conservare în Delta Dunării prin agricultură ecologică – actori și acțiuni

Clusterul Bio Danubius este alcătuit dintr-un grup de producători din regiunea care înconjoară Delta Dunării (DD) în România, care consideră agricultura organică și producția alimentară ca un sistem bazat pe o utilizare durabilă a resurselor naturale și umane, respectând ciclurile natura-le și minimizând impactul negativ asupra acestor cicluri. Cu sprijinul organizației filierelor de produse ecologice „Inter-Bio”unde este membru fondator alaturi de Universitatea Spiru Haret si Asociatia Bioterra, Bio Danubius a lansat proiectul de dezvoltare a unui standard operabil de producători și procesatori ecologici. Pe baza bunei practici internaționale, instrumentele vor contribui la protejarea Rezervației Biosferei Delta Dunării (RBDD) și a zonei înconjurătoare (Tulcea).

Bio Danubius consideră că participarea activă a producătorilor și procesatorilor ecologici cu eforturi susţinute la acţiunile demarate la nivel regional, național sau internațional pentru protejarea RBDD este importantă pentru gestionare durabilă a Dunării. Experiența acumulată în cadrul proiectului poate fi reprodusă în alte regiuni, demne de protejat. Clusterul Bio Danubius își propune să facă auzită vocea producătorilor de produse ecologice prin acest proiect.

Angajarea operatorilor ecologici (fermieri și prelucrători), documentată printr-o certificare credibilă, va avea o influență pozitivă asupra inserției active a agriculturii ecologice în eforturile de menținere și dezvoltare a zonei RBDD, pentru îmbunătățirea imaginii sectorului ecologic din România, încurajarea exporturilor și stimularea producătorilor din alte părți ale țării (și chiar din afara României) să se angajeze activ pentru protecția sit-urilor valoroase. Acesta va documenta rolul pozitiv al agriculturii organice în ceea ce privește problemele precum schimbările climatice, încălzirea globală, defrișările, pierderea biodiversității etc. Va contribui la inserția agriculturii organice în proiectele cu părțile interesate regionale, naționale și internaționale relevante.

Acest proiect este axat pe soluțiile oferite de agricultura ecologică și durabilă pentru a rezolva problemele legate de protecția mediului și gestionarea durabilă a uneia dintre cele mai im-portante zone umede din lume, Delta Dunării. Proiectul încearcă să orienteze activitățile umane din zonă către obiective durabile bazate pe valorile de bază ale agriculturii ecologice și bio-economiei și economiei circulare.

Bio Danubius si Inter Bio consideră că agricultura și acvacultura bazate pe principii de sustenabilitate pot contribui activ și eficient la protecția RBDD. Respectarea principiilor majore ale dezvoltării durabile poate fi documentată prin implementarea unui standard care favorizează cele mai bune practici în agricultură, după cum urmează:

Activități planificate în cadrul implementării standardului

Evaluări de impact și măsurători

Fermierii și procesatorii organici certificați în zona tampon a RBDD, precum și din zona Tulcea, ar trebui să măsoare impactul activităților lor (gestionarea culturilor, consumul de energie, ges-tionarea deșeurilor etc.) asupra apei, solului și aerului, cu scopul de a detecta punctele slabe și pentru a preveni sau cel puțin reduce impactul negativ la limite acceptabile. Se vor defini indicatori, cifre rezultate din utilizarea indicatorilor analizați, măsuri corective luate acolo unde este detectată nevoia.

Măsuri pentru încurajarea diversității bio și a fertilității solului

Agricultorii și procesatorii autorizați vor defini măsuri pentru a favoriza bio-diversitatea și fertilitatea solului în zona tampon sau în zona înconjurătoare, pentru a proteja fauna și flora locală, în special speciile locale relevante și speciile pe cale de dispariție. Aceștia se vor strădui să dezvolte noi metode de cultivare inovatoare, cum ar fi: agroforestier, culturile agricole simultane (intercorps), culturile mixte, permacultura, testarea noilor soiuri ad-aptate agriculturii organice și altele.

Comunicare şi administrare

Agricultorii și procesatorii certificați vor:

 • Contacta părțile interesate, cum ar fi potențiali parteneri (de exemplu, fermieri din provinciile vecine, filiale pentru pescuit și turism şi acvacultură etc.) pentru a dezvolta sinergii în optimizarea bunelor practică şi pentru a lua măsuri adecvate pentru încurajarea dezvoltării rurale etc.
 • Consulta, în mod regulat, autoritățile locale și naționale, autoritățile de management din regiune, RBDD, Institutul de cercetare, ONG-urile etc. și gestionarea contactele.
 • Se vor adresa instituțiilor, companiilor sau fermierilor din regiuni din amonte de RBDD, apreciate că au un impact asupra regiunii, de exemplu în legătură cu emisiile care duc la eutrofizare, probleme de sedimente, înmulțirea speciilor invazive etc. Ar trebui abordată în special, contribuția la problemele din RBDD a actorilor din locuri situate în amonte cu obiectivele finale de a identifica cauza fenomenului negativ și de a le atenua sau chiar de a lucra împreună la sistemele și soluțiile de control.

Utilizarea tehnologiei avansate

Producătorii și procesatorii se vor strădui să utilizeze instrumente de înaltă tehnologie precum G.I.S. în vederea optimizării gestionării durabile a resurselor și a măsurilor “e protecție contra infracțiunilor, fiind in discuții in acest sens cu “Danube Engineering Cluster” din Ploiesti.

Paşii următori

Faza inițială care a început în octombrie 2019 este încheiată: ideea de standard a fost discutată cu părțile interesate relevante din România, Germania și Elveția. În mai multe întâlniri, am primit feedback de la toate părțile interesate consultate (atașamentul 2) și am putut integra comentarii în proiectul standard, finalizat în ianuarie 2020. Standardul a fost elaborat, formulând riscuri şi cerinţe pentru zonele umede. Este centrat pe agricultură și prelucrarea organică din județul Tulcea ca certificare a lanțului de aprovizionare. La Biofach 2020, proiectul a fost anunțat, iar Costin Lianu și Laurent Vonwiller au discutat detaliat standardul cu persoanele responsabile ale Clus-terului Bio Danubius (Petrișor și Alexandru Petrescu): structura, analiza riscurilor, cerințele. De asemenea, detaliile implementării au fost privite mai atent, cum ar fi:

 • Sisteme de măsurare a emisiilor de N și P în sol și apă;
 • Managementul irigațiilor: bune practici, oportunități și dificultăți;
 • Colectarea deșeurilor: bune practici și dificultăți;
 • Promovarea bio-diversității, măsurarea consumului de energie, reducerea emisiilor etc.;
 • Dialogul părților interesate, în special susținerea standardului de către autoritățile locale.

În cadrul Târgului Biofach, contactele de la FIBL (Institutul de Cercetare pentru Agricultură Ecologică), SECO (Oficiul Elvețian pentru Dezvoltarea Comerțului), precum și cu Organismele de Certificare active în România au permis obținerea unui feedback suplimentar cu privire la conceptul standardului și discuţii despre implementare, după cum urmează:

 • Începerea unui proiect pilot cu producătorii și procesatorii din zonele relevante din RBDD și zona înconjurătoare Biosferei Deltei Dunării care poate fi o opțiune preferată pe termen mediu cu următoarele obiective:
  • Pentru a ajuta la elaborarea instrumentelor standard (reguli de control și certificare, listă de verificare, ghiduri pentru fermieri, auditori și certificatori, instrument avansate precum maparea bazată pe G.I.S. etc.), evaluarea riscurilor și a priori-tăților din punctele de control;
  • Pentru a termina întregul standard, inclusiv toate instrumentele.
 • Elaborarea documentelor de instruire la standard pentru producători și auditori.

După evaluarea rezultatelor proiectului pilot, împreună cu părțile interesate și partenerii, ar trebui să continuăm spre implementarea completă a standardului în regiune. După această extindere a standardului la acvacultură, pescuit și turism este recomandabilă:

 • Utilizarea standardului în alte provincii din România care înconjoară Delta Dunării;
 • Includerea criteriilor standard în etichete pentru produse locale durabile din provincia Tulcea sau / și din alte județe ale României.

Parteneriat și opțiuni financiare

Până în prezent, proiectul s-a bazat pe autofinanțarea operatorilor Bio Danubius și a partenerilor precum Inter-Bio, Asociația interprofesională a operatorilor agriculturii ecologice și USH Pro Business, Centrul antreprenorial al Universității Spiru Haret care sprijină clusterul. Capacitatea lor de a continua proiectul cu fonduri suplimentare este foarte limitată. Bugetul și calendarul pot fi redactate imediat ce s-au alocat fonduri. În faza de pregătire, dar și în faza de implementare, va fi important să ne gândim la oportunități de extindere a domeniului de aplicare a standardului și la crearea de sinergii și extensii, așa cum am menționat mai sus.

Facilitarea accesului la fonduri este o problemă crucială. Pentru aceasta, este posibil să avem mai multe campanii de conștientizare precum:

 • Ateliere cu parteneri locali și parteneri internaționali la Tulcea în perioada martie-iunie 2020;
 • Finanțarea proiectului prin program național (PNADR) sau local (ITI);
 • Promovarea proiectului la posibile instituții de finanțare la Bruxelles prin intermediul Comisiei Europene, FIBL, IFOAM UE etc.