BIO DANUBIUS este un cluster bine individualizat. Constituit în februarie 2015, ca un cluster al regiunii Deltei Dunării si a zonelor umede de pe parcursul Dunarii, pentru cei care cred în bioagricultură, bioeconomie şi sustenabilitate, el reprezintă un brand emblematic al cursului Dunării, al confluenţei fluviului cu Marea Neagră în forma sa unică oferită de Deltă. Aderând la cluster, s-a aderat de fapt la dezvoltarea sustenabilă pe principiile bioeconomiei si agro-ecologiei, pentru regiunea pe care cu mândrie o păstrăm în suflet, regiunea Dunării.

Clusterul Bio Danubius a fost creat la inițiativa autorităților și mediilor de afaceri locale din județul Tulcea, un rol important de catalizator, avându-l USH ProBusiness, centru antreprenorial universitar al Universitatii Spiru Haret, centru care a catalizat actorii locali in jurul ideii de cluster la nivelul practicilor europene.

Dunărea, constituie principala cale navigabilă, fluvială și maritimă a Romaniei. Abundenţa lacurilor fluviale, deltaice şi litorale constituie tot atâtea resurse naturale de apă, cu importanţă piscicolă, ca mijloc de comunicaţie şi ca baze de agrement sau de alimentare cu apă a populaţiei.

Delta Dunării este una dintre cele mai întinse zone umede din lume – ca habitat al păsărilor acvatice, cea mai vastă zonă de stufărişuri compacte de pe Pământ şi un adevărat muzeu al biodiversităţii. Valoarea universală a Rezervaţiei Delta Dunării a fost recunoscută prin includerea ei în reţeaua universală a rezervaţiilor biosferei, în cadrul programului „Omul şi biosfera”, lansat de UNESCO în anul 1970. Unicitatea Deltei Dunării în Europa impune ca toate activitățile clusterului să fie concentrate pe protejarea naturii, păstrarea și continuarea tradițiilor multiculturale locale, toate acestea având ca scop dezvoltarea economică durabilă și sustenabilă a Regiunii Sud-Est.

Cea mai mare suprafață de teren arabil certificat ecologic se află în județul Tulcea. Delta Dunării este ideală pentru practicarea agriculturii ecologice, alături de piscicultură și turism, reprezentând   activități economice nepoluante. În prezent, în județul Tulcea se produc anual cca.100 mii tone de cereale și plante oleaginoase certificate ecologic care sunt destinate exportului.

Pornind de la viziunea clusterului centrată pe alimentația bio, acesta va creea sinergii pozitive între  sectoarele: eco-turism, creative și culturale.

Clusterul Bio Danubius urmărește pe lângă dezvoltarea agriculturii ecologice sustenabile și:

 • Dezvoltarea competitivității și durabilității sectorului piscicol primar prin înființarea de ferme specializate și îndeletniciri tradiționale ale pescarilor locali. Dezvoltarea competitivității și durabilității sectorului piscicol primar încurajează înființarea de exploatații piscicole, precum și contruirea unor microunități de procesare primară folosind metode tradiționale certificate ecologic.
 • Turismul minim invaziv, ecologic, reprezintă domeniul de activitate cu cel mai important potenţial pentru creştere economică. Delta Dunării reprezintă o destinaţie specială, prin originalitatea peisajului (relief, apă, vegetaţie, faună, populaţie şi aşezări umane), conferindu-i şi o valoare turistică pe plan internaţional. Valorificarea atracţiilor turistice din zonă printr-un cluster cu profil ecologic poate contribui la creşterea economică a unor centre rurale şi urbane în declin, prin atragerea investitorilor şi, implicit, favorizarea apariţiei şi dezvoltării firmelor locale, transformând areale cu competitivitate economică scăzută în zone atractive pentru investitori.
 • Dezvoltarea unui ecoparc industrial de 53 de hectare, care va viza activități de procesare, cercetare, depozitare, logistice, de export și reexport. Acest parc va fi integrat într-o zonă de transport intermodal oferind maximum de eficiență tranzacțiilor internaționale. Acest parc va valorifica interesul investitorilor străini de crearea unor unități moderne de procesare și cercetare în domeniul agriculturii ecologice.

Scopul și obiectivele clusterului BIO DANUBIUS

Clusterul Bio Danubius a apărut ca o necesitate de colaborare pentru competitivitate regionala in regiunile limitrofe Dunarii, fiind unic prin diversitatea și specificitatea activităților sale. Clusterul are scopul de a armoniza și reprezenta interesele întreprinderilor, cercetării, administrației și entităților catalizator în vederea creșterii competitivității economice și creării de locuri de muncă, dezvoltării durabile și sustenabile , internaționalizării membrilor, perfecționării profesionale a managerilor și a angajaților, administrării unei baze de date comune, participarea în rețele naționale și europene, creșterea potențialului de inovare a întreprinderilor în sectoarele:

 • Agricultura bio si de precizie
 • Piscicultura
 • Turism
 • Logistică-transport
 • Protecția și conservarea mediului
 • Energii regenerabile
 • Sectoare creative și culturale
 • CDI

Obiectivele principale ale clusterului Bio Danubius sunt:

 • Dezvoltarea de produse și servicii inovative, procesate și comercializarea acestora
 • Internaționalizare, marketing, promovare networking
 • Dezvoltarea unui brand ca marcă de calitate bazat pe un sistem de certificare avansat
 • Participarea și sau inițierea de proiecte pentru IMM, cercetare, administrație, cluster, cu finanțare din fonduri publice și/sau europene
 • Colaborarea cu alte clustere din țară și din străinătate în vederea realizării unor parteneriate strategice
 • Colaborare transfrontalieră și transnațională (Strategia UE a Regiunea Dunarii și alte programe internaționale)
 • Participarea la rețele naționale și europene
 • Elaborarea de propuneri legislative privind producția de produse agricole și alimentare certificate ecologic, protecția mediului, în special rezervația Biosferei Deltei Dunării etc.
 • Perfecționarea managerială a membrilor și a angajaților
 • Atragerea de noi membri în cluster cu interese comune membrilor fondatori
 • Reprezentarea intereselor membrilor în fața autorităților publice locale și centrale
 • Crearea unei asociații profesionale pentru filierele de produse bio.

Sub aspectul dezvoltării rurale clusterul sprijină:

 • Instruiri pentru îmbunătățirea nivelului de cunoștințe al lucrătorilor și tehnicienilor din agricultură și atragerea mai multor persoane în agricultura ecologică
 • Activități ale tinerilor agricultori sau români care se întorc din afară și doresc să înceapă agricultura sau acvacultura
 • Dezvoltarea infrastructurilor de diferite tipuri pentru sectorul agricol (drumuri, centre de depozitare, cooperative, conserve sau ambalaje)
 • Extinderea creșterii animalelor ecologice și a utilizării îngrășămintelor organice
 • Prelungirea perioadei a acvaculturii și pescuitului gestionate în mod sustenabil
 • Agricultura ecologică durabilă în zonele protejate cu activități permise
 • Crearea de locuri de muncă în producția și prelucrarea ecologică, îmbunătățirea condițiilor lucrătorilor în agricultura ecologică
 • Combinația dezvoltării rurale cu dezvoltarea zonei dunărene, de exemplu Eco-turism cu hanuri de fermă, magazine de vânzare de produse ecologice, excursii în Delta Dunării ghidate de fermieri, servicii cum ar fi închirierea de biciclete sau bărci, etc.
 • Implementarea surselor de energie regenerabile și curate
 • Evaluarea impactului activităților turistice asupra mediului

Servicii oferite membrilor clusterului:

 • Sprijinirea competitivității firmelor din interiorul clusterului;
 • Sprijinirea inovării, cercetării și dezvoltării în sectoarele de interes ale clusterului;
 • Sprijinirea transferului tehnologic;
 • Dezvoltarea comună de produse și servicii și comercializarea acestora;
 • Organizarea de întâlniri și activități pentru stabilirea de colaborări în interiorul clusterului și creșterea coeziunii acestora;
 • Acces la date și informații rezultate din analize și rapoarte interne, benchmarking;
 • Furnizarea de informații despre programe și oportunități relevante pentru sectoarele de interes ale clusterului;
 • Importul de bune-practici și know-how;
 • Identificarea și atragerea de surse de finanțare;
 • Implementarea comună de proiecte;
 • Participarea la târguri, expoziții, conferințe, evenimente tip business-matching, în vizite de studiu, schimburi de experiență;
 • Participarea la programe de training și long-life-learning;
 • Crearea unei secțiuni dedicate pe site pentru comunicare între membrii clusterului și acces facil și rapid la informații;
 • Promovarea în plan regional, național și european;
 • Sprijinirea participării în rețele naționale și europene.

Măsurile prioritare pe care clusterul le are în vedere sunt:

 • Susținerea inovării, cercetării și a competitivității membrilor clusterului;
 • Sprijinirea și promovarea agriculturii și alimentației ecologice, dezvoltarea de produse, servicii și procese tehnologice eco-bio;
 • Dezvoltarea unui standard privat propriu;
 • Dezvoltarea unui parc industrial;
 • Promovarea, valorificarea și sprijinirea creșterii sustenabile a potențialului turistic, în special ecologic;
 • Sprijinirea eficienței energetice și a utilizării energiei regenerabile, combatere schimbărilor climatice;
 • Protejarea mediului și biodiversității;
 • Dezvoltarea durabilă și competitivă a sectorului piscicol primar;
 • Creșterea conectivității, accesibilității și mobilității;
 • Valorificarea patrimoniului, culturii și artei locale;
 • Sprijinirea integrării pe piața muncii a populației din zonele defavorizate;
 • Îmbunătățirea accesului și participării la programe de formare profesională.            

Între măsurile propuse în strategie există relații de complementaritate. De exemplu, apectele incluse în măsurile privind susținerea inovării și a competitivității, protejarea mediului și biodiversității, precum și sprijinirea eficienței energetice/combaterea schimbărilor climatice se vor regăsi în majoritatea activităților și proiectelor desfășurate în cadrul celorlalte măsuri.