Avem plăcerea să vă invităm miercuri, 22 septembrie 2021, începând cu ora 1000, la o întâlnire de lucru, pentru a fixa punctul de vedere al membrilor Asociației și Consorțiului de clustere INTER-BIO, cu privire la Planul Național de Acțiune pentru Agricultura Ecologică aflat în momentul de față în etapa de discuții incipiente, opinii, propuneri la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Context:

La nivelul UE propunerile legislative de după 2020, pun accentul pe creșterea performanțelor ecologice și climatice ale PAC. Pentru factorii de decizie și părțile interesate, tranziția către sisteme alimentare sustenabile va însemna provocări în ceea ce privește impactul asupra sectorului agricol și identificarea sinergiilor pozitive în scopul realizării echilibrului între protecția mediului și producția agricolă.

În aceste condiții, România, care deține în prezent doar 2,9% din terenurile cultivate în agricultura ecologică, va trebui să utilizeze instrumente adecvate pentru a îmbunătăți performanțele ecologice și climatice ale agriculturii. Elaborarea și punerea în practică a Planului Național de Agricultură ecologică, conform obiectivelor de mediu și climatice ale UE pentru sectorul agricol, va avea nevoie de o abordare holistică care să unească toate entitățile din sistem, pentru atingerea țintei de 25%, până în anul 2030. Este o țintă ambițioasă a guvernanței europene și naționale care va putea fi atinsă doar dacă toate părțile interesate de sectorul agriculturii ecologice precum și de cei existenți deja în sector, vor considera că efortul depus în această direcție va fi încununat de succes.

AGENDA

1000- 1030 Prezentarea unui prim set de propuneri ale Asociației și consorțiului de clustere INTER-BIO, privind noul Plan Național de Acțiune pentru Agricultura ecologică
1030- 1100 Prezentarea activității recente a Asociației INTER-BIO și propuneri de noi obiective și activități 1100-1200 Colectarea de noi propuneri din partea membrilor INTER-BIO, pentru noul Plan Național de Acțiune pentru Agricultura ecologică

CAND? UNDE? CUM?

  • Întâlnirea va avea loc în data de 22 septembrie 2021, în intervalul orar 1000-1200
  • Evenimentul se va desfășura online în aplicația GoToMeeting: https://global.gotomeeting.com/join/594148149

Vizualizați invitația