You are currently viewing EXISTĂ INTERES PENTRU AGRICULTURA ECOLOGICĂ ÎN ROMÂNIA? Concluzii pe marginea unor dezbateri în proiectul EDAPHIC-BLOOM Danube

Planul Național de Acțiune pentru Agricultura ecologică a fost în centrul dezbaterilor din cadrul evenimentului „4 DELTA” DDNI Scientific Event Community, 5th edition EDAPHIC-BLOOM Danube, organizat în data de 27 octombrie a.c., la Tulcea. Evenimentul a fost organizat de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD) Tulcea care coordonează implementarea proiectului „Redimensionare ecologică prin acțiuni și dialoguri urbane și rurale pentru atenuarea GES în Lunca inundabilă a Dunării de Jos și Delta Dunării (EDAPHIC-BLOOM Danube)” în cadrul Inițiativei Climatice Europene – EUKI.

Agenda evenimentului a cuprins o serie de subiecte de maximă importanță pentru domeniul agriculturii ecologice românești și pentru operatorii din sector, precum: Planul Național de Acțiune pentru Agricultura ecologică în contextual obiectivelor europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră; Regenerating farming. Paludicultura & permacultura, modele pentru valorificarea durabilă a capitalului natural; Smart Agriculture & Agriculture Living Labs.

În cadrul evenimentului  preocupările, obiectivele și activitățile clusterului Bio Danubius, primul cluster dezvoltat în Regiunea Sud – Est, la Tulcea, au fost prezentate ca reper de bune practici. Fondat în anul 2015, la inițiativa USH Pro Business și a stakeholderilor locali acesta poate constitui o platformă importată în dezvoltarea obiectivelor agriculturii regenerative. În context, președintele Asociației Inter-Bio și director general USH Pro Business, Costin Lianu a prezentat punctul de vedere al membrilor asociației și consorțiului de clustere Inter-Bio față de inițiativa MADR de a elabora Planul Național de Acțiune pentru Agricultura ecologică (PNA-AE).

Totodată, a supus atenției o serie de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru elaborarea PNA-AE. Reprezentanții MADR, prezenți la eveniment, au apreciat efortul conjugat al asociației de a genera un prim set de propuneri subsumate celor 3 axe trasate la nivel UE, în vederea elaborării PNA – AE.

“Obiectivele noastre, ca țară, în domeniul agriculturii ecologice trebuie să fie ambițioase pentru a depăși procentul actual de doar 2%-3% terenuri agricole ecologice. Putem realiza acest lucru printr-un efort comun care să pornească de la evaluarea factorilor cheie și ai blocajelor care afectează dezvoltarea sectorului. Noi, asociațiile, clusterele din domeniu agriculturii ecologice am identificat o serie de probleme existente la nivel de fermieri și le vom face publice pe site-ul asociației. Venim și cu propuneri la nivelul producției primare, lanțurilor valorice, impactului socio-economic, risipei alimentare pe care le vom transmite către MADR. Ceea ce ne dorim este ca împreună să dezvoltăm un dialog politic multi-actor capabil să creeze posibile scenarii pentru atingerea în România a obiectivelor ambițioase ale UE.

În plus, revenind la tema conferinței, am pledat pentru agricultura ecologică ca obiectiv național de reducerea a emisiilor cu efect de seră în agricultură, bazându-ne pe studiile științifice FAO care indică faptul că acest mod de producție reduce cu cel puțin 50% emisiile de CO2 din sol. Se tot caută indicatori naționali noi pentru o agricultură regenerativă sub aspectul emisiilor, fără a se înțelege că numai prin conversie în ecologic, avem deja o contribuție majoră. Noi standarde sunt bine venite, dar să pornească de la standardul ecologic în sus” a declarat Costin Lianu, președinte Asociația Inter-Bio.

Dintre fermierii ecologici prezenți, reținem poziția tranșantă a președintelui BIOCOOP – Cooperativa Agricola Ștefan cel Mare și membru Inter-Bio, Aurel Petruș, care a afirmat că, din păcate, impresia multor fermieri este că “în România nu se dorește promovarea și susținerea agriculturii ecologice”. El a deplâns, printre altele, situațiile când se beneficiază de subvenții pentru conversie în ecologic, fără ca autoritățile să urmărească apoi dacă, fermierii chiar se angajează pe această piață ecologică și nu se retrag ulterior, după ce au încasat subvenția.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

www.ushprobusiness.ro

https://www.facebook.com/www.ushprobusiness.ro

https://www.linkedin.com/in/ush-pro-business/

https://www.instagram.com/ushprobusiness/

Inter-Bio

Website: https://inter-bio.ro/ro/

https://www.facebook.com/interbio.ro

Email: office@inter-bio.ro