You are currently viewing Crearea primei comunități de practică pentru fermierii în regim ecologic în domeniul culturilor de câmp.Beneficii pentru fermieri prin proiectul OrganicTargets4EU

La data de 10 Aprilie 2023, la Tulcea, a fost organizată prima comunitate de practică, un prim grup de discuții numit Comunitatea de practică OT4EU (CoP), despre conversia la agricultura ecologică la nivelul fermei, comunitate dedicată fermierilor din domeniul culturilor de câmp în regim ecologic (cereale, plante tehnice, furaje).

Grupul de discuții s-a desfășurat în cadrul proiectului OrganicTargets4EU, obiectivul general al proiectului fiind acela de a sprijini realizarea obiectivelor ecologice din Strategia UE „Farm-to-Fork”, și anume, de a atinge cota de 25% terenuri agricole ecologice și o creștere semnificativă a acvaculturii ecologice până în 2030. Acest proiect a primit finanțare de la Uniunea Europeană prin intermediul programului Orizont Europa, în cadrul acordului de grant 101060368, și se desfășoară din septembrie 2022 până în februarie 2026.

În cadrul acestor grupuri de discuții ale comunităților de practică (CoP) au fost investigați factorii cheie și blocajele în calea conversiei la agricultura ecologică în anumite sectoare agricole. CoP a fost format din  fermieri interesați de conversia la agricultura ecologică, cu sprijinul unor facilitatori din echipa USH Pro Business, partener în proiect. Discuțiile au identificat preocupările legate de conversie și sprijinul pe care fermele l-ar dori pentru a-și susține procesul decizional. 

Așadar, acest CoP a oferit un forum pentru schimbul de idei și informații, inclusiv pentru identificarea aspectelor tehnice, de marketing și de altă natură care ar putea fi importante pentru luarea deciziei de a se converti la agricultura ecologică. Etapele următoare posibile vor fi stabilite de comun acord de către grup, de exemplu, prin vizite la ferme ecologice, prin angajarea cu partenerii relevanți din mediul de afaceri și din lanțul de aprovizionare sau prin organizarea de controale de conversie. 

Temele abordate în cadrul evenimentului au fost: informare despre proiectul european de dezvoltare a agriculturii ecologice OrganicTargets4EU; prezentarea fermierilor; identificarea constrângerilor, blocajelor și provocărilor; gruparea acestor constrângeri pe arii de manifestare și identificarea de soluții.

“Am fost extrem de impresionați de participare, având un grup de opt fermieri atât în regim ecologic, mixt cât și convențional din Dobrogea, Muntenia și Oltenia, practic din șapte județe intens cerealiere. A fost un schimb de idei consistent, cu evidențierea problemelor pe care fermierii le întâmpină pentru a trece la conversia în organic și după. Lipsa de sprijin prin sistemul AKIS, întârzieri în subvenții, limitarea sprijinului numai la suprafața de hectar fără susținerea în procesare, regimul dur de sancțiuni și lipsa prevenției, concurența uneori neloială pe piață  au fost doar câteva din problemele discutate. Rezultatele acestor dezbateri vor fi sintetizate și valorificate în cadrul proiectului pentru a putea găsi soluții comune la nivel național și European. CoP deja constituit va continua să dezbată problemele agriculturii ecologice atât în cadrul proiectului cât și ulterior” a declarat Costin Lianu coordonatorul proiectului, director general USH Pro Business și  președinte Inter-Bio.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

www.ushprobusiness.ro